Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Публична администрация
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалност  „Публична администрация“ и по други специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ , 3.3 „Политически науки“ и 3.4 „Социални дейности“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

(с изключение на специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.3 „Политически науки” и 3.4. „Социални дейности”), се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри. 


Прием на документи за редовно магистърско обучение – 17.07.2017 г. – 10.10.2017 г. Класиране до  11.10.2017 г. Записване на новоприети студенти до 13.10.2017 г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 17.07.2017 г. до 10.10.2017 г. Класиране до 11.10.2017 г. Записване на новоприети студенти до 13.10.2017г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г.– 03.02.2018г.

 ...
Още...

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 17.07.2017 г. до 10.10.2017 г. Класиране до 11.10.2017г. Записване на новоприети студенти до 13.10.2017г. вкл.

 

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г.– 03.02.2018...
Още...