faculties_present_img

Департаменти

Департамент по приложна физика

Създател на катедра "Физика", която през 1990 г. прераства в Департамент по Приложна Физика (ДПФ) е проф. Саздо Иванов, пръв ректор на Държавната Политехника в гр. София. ДПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специал...

Още...
Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика

Департаментът по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) е създаден през 1989 г. като наследник на кагедра „Чужди езици”. Първият директор на Департамента е проф. Веселин Вапорджиев . Департаментът включва секциите: "Английски език" “Западни и Славянски езици” В ДЧЕОПЛ се преподават чужди езици за студенти на ТУ - София и български ез...

Още...
Департамент по физическо възпитание и спорт

Департаментът за физическо възпитание и спорт е основан 2000 година като приемник на Центъра за физическо възпитание и спорт и катедра „Физическо възпитание”, създадена през 1953 год. В Департамента има две секции „Водни и планински спортове” (ВПС) и „Индивидуални спортове и спортни игри” (ИССИ), които провеждат занимания по физическо възпитание и спорт със студентите в  бакалавърската степен съг...

Още...