faculties_present_img

Научни форуми

1. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2017
Дати: 01-06-2017 до 13-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2017 - Девета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 11-13 септември 2017 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2017" БулТранс-2017 цели да събере на обща дискусия и обм...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
2. XXVII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017"
Дати: 08-09-2017 до 12-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Българ...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
3. IX Научна конференция "ЕФ 2017"
Дати: 11-09-2017 до 14-09-2017
Място на провеждане: св. Константин и Елена, България

Резюме: Електротехническият факултет за поредна година организира научна конференция „ЕФ 2017“ в рамките  на „Дни на науката”  Основните теми на конференцията са: електроенергетиката в пазарни условия, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, осветление, изследване на процеси и режими, обучение по електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://ef-conference.tu-sofia.bg/
4. XXVI Mеждународна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2017“
Дати: 13-09-2017 до 15-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Факултетът по Електронна техника и технологии за поредна година организира Международна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2017“ в рамките на „Дни на науката”. Тематиката на конференцията обхваща следните направления: биомедицинско инженерство;  схеми и системи; изпитване, качество и надеждност; технологии в обучението; вградени системи; измервателни уред...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
5. XXII Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017”
Дати: 17-09-2017 до 20-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm
6. 31-та Международна конференция по Информационни технологии (e-conference)
Дати: 20-09-2017 до 21-09-2017
Място на провеждане: Интернет формат на традиционната научна конференция ИнфоТех

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технолог...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
7. Пета Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Дати: 12-10-2017 до 14-10-2017
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2017“ с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и виртуални музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерски и конс...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg
8. 12-та Международна конференция "Комуникации, Електромагнетизъм и Медицинското им Приложение (СЕМА'17)
Дати: 12-10-2017 до 14-10-2017
Място на провеждане: Технически Университет- София

Резюме: Конференцията СЕМА се организира от Факултетта по Телекомуникации при ТУ-София и Националниа Технически Университет, Атина. Тя е международен форум за учени, изследователи и експерти (инженери и лекари), на който се дискутират проблеми в една актуална интердисциплинарна област. Конференцията е място за обсъждане и разпространение на нови иновационни решения и резултати от проведени изследвания в...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/fktt/cema17
9. 25-та национална конференция "ТЕЛЕКОМ 2017"
Дати: 26-10-2017 до 27-10-2017
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможност...

Още...
Уеб страница: http://ceec.fnts.bg/telecom