faculties_present_img

Национална форум с международно участие "Електроника 2017"

ИмеНационална форум с международно участие "Електроника 2017"
Начална дата18-05-2017
Крайна дата19-05-2017
Място на провежданеНационален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108
Резюме

Национален форум с международно участие “ЕЛЕКТРОНИКА 2017” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни специалисти. Предвижда се участие на водещи фирми от бранша и кръгла маса. Ще се организира изложба и кариерен форум.
Конференцията се организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Техническия университет - София и Факултета по електронна техника и технологии при ТУС със съдействието на Федерацията на научно-техническите съюзи в Р. България, Българската академия на науките, Техническия университет – Варна, Техническия университет – Габрово, Русенския университет „Ангел Кънчев”; IEEE - българска секция, VDE – Германия и водещи фирми в областта на електрониката.Няма текст.

Уеб страницаhttp://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=37